0265.778.001 www.comunaalbesti.ro albesti@cjmures.ro
 

Comuna Albesti, Jud. Mures

.

Hotarari Consiliu Local

2021

2021-09-30

ANUNT- ref.PUBLICARE HCL-uri si DISPOZITII in MOL

2020

2020-04-15

HCL nr.18 aprobarea Regulamentului privind desfasurarea sedintelor CL in format electronic

HCL nr.19 aprobarea Planului de actiuni munca in folosul comunitatii pe anul 2020

HCL nr.20 aprobarea Planului de actiuni ptr.incluziunea minoritatii rrome pe anul 2020

2020-03-18

HCL nr.11 alegerea presedintelui de sedinte CL aprilie-iunie 2020

HCL nr.12 aprobarea incheierii conventiei de colaborare IPJ Mures- Comuna Albesti 2020

HCL nr.13 aprobare volum masa lemnoasa ptr.valorificare in 2020

HCL nr.14 inregistrarea Primariei Albesti in SNEP ptr.plata cu cardul bancar a impozit.si taxelor

HCL nr.15 mandatarea Primarului la AGA a ADI AQUAINVEST majorare preturi AQUASERV S.A.

HCL nr.16 aprobarea Regulamentului privind serviciul de taxi

HCL nr.17 actualizare indicatori tehnico-economici proiect canalizare Boiu-Topa

2020-02-25

HCL nr.10 aprobarea bugetului local al comunei Albesti pentru anul 2020

HCL nr.4 casare fond de carte Biblioteca Albesti

HCL nr.5 aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe 2019

HCL nr.6 aprobare PUZ reconversie functionala STIMET SA

HCL nr.7 aprobarea initierii procedurii de concesionare/inchiriere pajisti pe 2020

HCL nr.8 rectificarea bugetului local pe 2019

HCL nr.9 aprobarea contului de executie buget comuna Albesti pe trim.IV an 2019

2020-01-20

HCL nr.1 aprobarea structurii retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021

HCL nr.2 privind scutirea de la plata impozit cladiri ptr.Fundatia Maranatha Romale

HCL nr.3 propunerea calificativ evaluare profesionala secretar general UAT Albesti

2019

2019-12-19

HCL nr.56 alegere presedinte sedinte Consiliu local

HCL nr.57 aprobare incheiere act aditional la contractul de delegare gestiune deseuri

HCL nr.58 aprobarea Regulament local de implicare a publicului in elaborare/revizuire PUZ, PUG, PUD

HCL nr.59 aprobare scutire impozit cladiri 2020 Asociatia ADA

HCL nr.60 aprobare scutire impozit cladiri 2020 Asociatia Petofi Sandor

HCL nr.61 aprobare scutire impozit pe cladiri 2020 Fundatia Pentru Familia Crestina

HCL nr.62 aprobare scutire impozit pe cladiri 2020 Consistoriul Districtual Evanghelic

HCL nr.63 aprobare infiintare serviciul voluntariat SVSU Albesti

HCL nr.64 aprobarea taxei speciale de salubrizare pe anul 2020

2019-11-25

HCL nr.46 validare consilier local Savu Ioan

HCL nr.47 validare consilier local Vlad Daniela-Julieta

HCL nr.48 achizitionare teren constructie capela mortuara

HCL nr.49 transformarea unor posturi publice

HCL nr.50 aprobarea R.O.F. al aparatului de specialitate al Primarului

HCL nr.51 aprobarea prelungirii scrisorii de garantie la proiect Extindere canalizare Boiu-Topa

HCL nr.52 aprobare protocol colaborare ADI ECOLECT-OIREP

HCL nr.53 aprobarea procedurii de anulare a datoriilor accesorii restante la 31.12.2018

HCL nr.54 stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

HCL nr.55 aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.III 2019

2019-10-16

HCL nr.44 aderarea la Asociatia ADI Zona Reghin

HCL nr.45 incetare mandat consilier local Boitos Aurel

2019-09-27

HCL nr.39 alegere presedinte sedinte Consiliu local

HCL nr.40 modificare act constitutiv si statut ADI AQUA INVEST MURES

HCL nr.41 emitere acte fiscale fara semnatura si stampila Primaria Albesti

HCL nr.42 aprobare organigrama si stat functii aparat Primar Albesti

HCL nr.43 rectificarea bugetului local pe anul 2019

2019-08-19

HCL nr.32 demisie consilier local Neghina Cezar

HCL nr.33 aprobare utilizare domeniu public lucrari DEL GAZ

HCL nr.34 conferire titlu Cetatean de Onoare ing.Toader Stroian

HCL nr.35 aprobarea contului de executie bugetara trim.II an 2019

HCL nr.36 aprobare incheiere protocol cu ONRC-Registrul Comertului

HCL nr.37 aprobare incheree protocol audit intern ADI ZONA REGHIN

HCL nr.38 aprobare documentatie tehnica de dezmembrare imobil intravilan -scoala

2019-07-19

HCL nr.28- incetarea Acordului de cooperarea audit intern comuna Albesti-comuna Nades

hCL nr.29- mandatarea Primarului la AGA ADI ECOLECT- Regulament taxa speciala salubrizare

HCL nr.30- aprobarea anularii unor creante

HCL nr.31- aprobarea organigramei si statut functii aparat specialitate Primar

2019-07-08

HCL nr.27-aprobarea participarii UAT Albesti la Program instalare sisteme fotovoltaice

2019-06-21

HCL nr.23 -alegere presedinte de sedinte CL iulie-sept.2019

HCL nr.24- aprobarea contului de executie buget trim.I 2019

HCL nr.26- desemnarea reprezentatului UAT Albesti in AGA Asoc.Tarnava Mare

Partea II- Anexa HCL -Regulament_taxa_speciala_CL

2019-06-03

HCL nr.22- aprobarea depunerii cererii de finantare si parteneriat -POCU ptr.dezvoltare locala

2019-05-27

HCL nr.21- aprobarea Procedurii de esalonare la plata prevazuta de art.185 Cod proc.Fiscala

2019-04-24

HCL nr.20 aprobarea bugetului local pe anul 2019

2019-04-22

HCL nr.14 aprobarea procedurii de publicare a listei debitorilor cu obligatii fiscale restante

HCL nr.15 constituirea echipei mobile pentru interventie in cazuri de violenta domestica

HCL nr.16 aprobarea Regulamentului cadru de inchiriere bunuri imobile domeniul public si privat

HCL nr.17 - ANEXA NR.1

HCL nr.17 - ANEXA NR.2

HCL nr.17 - ANEXA NR.3

HCL nr.17 - ANEXA NR.4

HCL nr.17 infiintarea si delegarea serviciului specializat ptr.gestionarea cainilor fara stapan

HCL nr.18 mandatarea reprezentantului comunei Albesti in sedinta AGA Aquainvest Mures

HCL nr.19 privind instituirea taxei speciale pentru emiterea Avizului de oportunitate

2019-03-21

HCL nr.10 privind propunerea calificativului la evaluarea profesionala a secretarului pe 2018

HCL nr.11 aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Albesti pe trim.IV - 2018

HCL nr.12 privind alegerea presedintelui de sedinta al Cons.Local - perioada aprilie-iunie 2019

HCL nr.13 privind prelungirea contractului de inchiriere Oficiu Postal

2019-03-11

Suplimentare ordine de zi-proiect HCL prelungire contract Oficiul Postal Albesti

2019-03-07

Convocare sedinta ordinara CL 14.03.2019

proiect hcl alegere presedinte sedinta CL aprilie-iunie 2019

proiect hcl aprobare cont executie buget comuna trim.IV 2018

proiect hcl propunere calificativ evaluare profesionala secretar 2018

2019-03-06

HCL nr.8- aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pajistilor in anul 2019

HCL nr.9 -aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pentru anul 2018

2019-02-25

Convocare sedinta extraordinara CL 28.02.2019

proiect HCL aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2018

proiect HCL initiere proceduri inchiriere pajisti comunale 2019

2019-02-21

HCL nr.3 - aprobarea retelei scolare Albesti pentru anul scolar 2019-2020

HCL nr.4 - aprobarea volum.masa lemnoasa propus la recoltare pe anul 2019

HCL nr.5 - aprobarea Planului de masuri ptr.incluziunea cetatenilor de etnie rroma pe 2019

HCL nr.6 - Planul de actiuni, munca in folosul comunitatii pentru anul 2019

HCL nr.7- aprobarea incheierii conventiei de colaborare CL cu IPJ Mures Proiect de interes public

2019-02-08

Convocare sedinta ordinara CL 14.02.2019

proiect hcl aprobare masa lemnoasa 2019

proiect hcl aprobare conventie IPJ Mures- Consiliul Local Albesti

proiect hcl aprobare plan incluziune cetateni romi pe 2019

proiect hcl aprobare retea scolara pe 2019-2020

proiect hcl plan actiuni munca in folosul comunitatii pe 2019

2019-01-23

HCL nr.1-privind transformarea unei functii publice de executie

HCL nr.2-scutire plata impozit cladire fundatia Maranatha Romale

2019-01-11

Convocare sedinta ordinara CL 17.01.2019

proiect hcl scutire plata impozit cladire fundatia Maranatha Romale

proiect hcl transformarea unei functii publice de executie

2018

2018-12-21

Hotararea nr.43 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Hotararea nr.44 -aprobarea modificarilor de tarife salubrizare Schuster Ecosal

Hotararea nr.45- aprobarea scutirii plata impozit cladire Asoc.Petofi Sandor

Hotararea nr.46 - aprobarea scutirii plata impozit cladire Consistoriul Evanghelic

Hotararea nr.47- aprobarea scutirii plata impozit cladiri Fundatia Pentru Familia Crestina

Hotararea nr.48 - alegerea presedintelui de sedinta CL pentru perioada ianuarie-martie 2019

Hotararea nr.49- rectificarea bugetului local pe anul 2018

2018-12-14

Convocare sedinta ordinara CL 20.12.2018

proiect hcl alegere presedinte sedinta CL

proiect hcl modificare tarife salubrizare Schuster Ecosal

proiect hcl rectificarea bugetului local pe anul 2018

proiect hcl scutire impozit cladiri 2019 Asoc.Culturala Petofi Sandor

proiect hcl scutire impozit cladiri 2019 Consistoriul Evanghelic

proiect hcl scutire impozit cladiri 2019 Fundatia Pentru Familia Crestina

proiect hcl stabilire taxe si impozite pe anul 2019

2018-11-14

Hotararea nr.40 - aprobarea organigramei si statului de functii aparat. de specialit. al primarului

Hotararea nr.41 - aprobare protocol colaborare Comuna Albesti-IPJ Mures

Hotararea nr.42- aprobarea cont. executie buget CL trim.III 2018

2018-11-02

proiect hcl aprobare cont exec.buget CL trim.III 2018

proiect hcl aprobare protocol colaborare Comuna Albesti - IPJ Mures

proiect hcl aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului

2018-11-01

Convocare sedinta ordinara CL 08.11.2018

2018-10-19

Hotararea nr.36- modificarea tarifelor salubrizare Schuster Ecosal

Hotararea nr.37- aprobare modificare suprafata pasune Apold

Hotararea nr.38- rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.39- avizare documentatie delegare gestiune deseuri ADI Ecolect

2018-10-10

Suplimentare ordine de zi-proiect HCL delegare gestiune deseuri ADI Ecolect

2018-10-05

Convocare sedinta ordinara CL 11.10.2018

proiect hcl modificare suprafata pasune UAT Apold

proiect hcl modificare tarife servicii salubrizare Schuster Ecosal

proiect hcl rectificarea bugetului local pe anul 2018

2018-09-21

Hotararea nr.32- aprobarea contului de executie buget CL trim.II

Hotararea nr.33- desemnarea reprezentanti CL in CA si CEAC Scoala Albesti

Hotararea nr.34- aprobare noi amplasamente pasune UAT Vetca si UAT Apold

Hotararea nr.35- alegerea presedintelui de sedinta CL pe urmatoarele 3 luni

2018-09-12

Suplimentare sedinta CL 13.09.2018-proiect HCL alegere presedinte sedinte CL

2018-09-07

Convocare sedinta ordinara CL 13.09.2018

proiect hcl aprobare teren pasuni(izlazuri) Vetca si Apold

proiect hcl aprobare teren pasuni(izlazuri) Vetca si Apold

proiect hcl aprobarea contului de executie buget a CL trim.II anul 2018

proiect hcl desemnarea reprezentantilor CL in CA Scoala Albesti

2018-08-16

Convocare sedinta ordinara CL 23.08.2018

2018-08-09

Hotararea nr.30- aprobarea Regulamentului privind transport vehicule speciale-servicii funerare

Hotararea nr.31- aprobarea modificarii acordului de parteneriat-centrul multifunctional

2018-07-20

Anexa - Regulamentul -proiect hcl transport funerar

Anexa -proiect hcl modificare acord de parteneriat -centru multifunctional Albesti

Convocare sedinta ordinara CL 26.07.2018

proiect hcl aprobare Regulament transport funerar

proiect hcl modificare/completare acord de parteneriat -centru multifunctional Albesti

2018-07-12

HCL nr.28 aprobarea indicatori tehnico economici proiect scoala Albesti

HCL nr.29 aprobarea indicatori tehnico economici proiect scoala Boiu

2018-07-04

Hotararea nr.25 aprobarea rectificarii bugetului local pe 2018

Hotararea nr.26 aprobarea contului de executie a bugetului CL pe trim.I - 2018

Hotararea nr.27 aprobare documentatie cadastrala alipire imobile scoala Boiu CF

2018-07-02

Cererea SC Tech IT Solutions SRL catre CL pentru aprobarea indicatorilor

Convocare sedinta extraordinara CL 06.07.2018

Expunere de motive indicatori proiecte scoala Albesti si Boiu

proiect hcl aprobarea indicatori tehnico-economici proiect scoala Albesti

proiect hcl aprobarea indicatori tehnico-economici proiect scoala Boiu

Referat de specialitate S.C. Tech IT Solutions SRL

2018-06-22

Convocare sedinta ordinara CL 28.06.2018

proiect HCL aprobare documentatie cadastrala si operatiuni notariale alipire imobile in Boiu

proiect HCL aprobare documentatie cadastrala si operatiuni notariale alipire imobile in Boiu-ANEXA

proiect HCL aprobarea contului de executie buget CL trim.I -2018

proiect HCL aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2018

2018-06-21

Hotararea nr.22 atestare domeniu public comuna Albesti 8626mp din CF1174

Hotararea nr.23 privind modificarea tarifelor S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

Hotararea nr.24 privind alegerea presedintelui de sedinta CL iulie-septembrie 2018

2018-06-18

Convocare sedinta de indata CL 19.06.2018

proiect hcl atestare domeniu public comuna Albesti si actualizare date CF

proiect hcl privind alegere presedinte sedinta CL iulie-septembrie 2018

proiect hcl privind modificare tarife servicii salubrizare Schuster Ecosal SRL

2018-05-25

Hotararea nr.20- adoptarea indicatorilor tehnico-economici la proiect Centru multifunctional

Hotararea nr.21-aprobarea acordului parteneriat Metro Ministries-proiect Centru multifunctional

2018-05-18

Convocare sedinta extraordinara CL 21.05.2018

proiect hcl acord de parteneriat -Anexa I-centru multifunctional

proiect hcl adoptarea indicatorilor tehnico-economici proiect centru multifunctional

proiect hcl aprobarea acord de parteneriat- proiect centru multifunctional

2018-05-04

Convocare sedinta ordinara CL 10.05.2018

2018-04-19

Hotararea nr.16 privind demisie consilier local Maior Ionela numire consilier local Boeru Adrian

Hotararea nr.17 aprobare prelungire contract chirie cabinet stomatologic Moga Sorin

Hotararea nr.18 aprobare prelungire contract chirie Oficiul Postal Albesti

Hotararea nr.19 aprobare acord parteneriat UAT Albesti- Metro Ministries proiect centru multifunctio

2018-04-13

Convocare sedinta ordinara CL 19.04.2018

proiect aprobare hcl incetare mandat consilier local numire consilier local

proiect aprobare hcl privind prelungire contract inchiriere spatiu cabinet stomatologic

proiect aprobare hcl privind prelungire contract inchiriere spatiu Oficiul Postal Albesti

suplimentare> proiect hcl aprobare acord parteneriat UAT Albesti-Metro Ministries centru multifun

2018-03-15

Hotararea nr.11 privind aprobarea contului de executie a bugetului CL trim.IV 2017

Hotararea nr.12 privind modificarea tarifelor de salubrizare S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

Hotararea nr.13 privind numarul de posturi de asistenti personali pe anul 2018

Hotararea nr.14 privind Planul de actiuni munca in folosul comunitatii pe anul 2018

Hotararea nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta a CL perioada aprilie-iunie 2018

2018-03-09

Convocare sedinta ordinara CL 15.03.2018

proiect aprobare hcl alegere presedinte de sedinta

proiect aprobare hcl contului de executie a bugetului CL trim.IV 2017

proiect aprobare hcl privind modificarea tarifelor S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

proiect aprobare hcl privind numarul de posturi de asistenti personali pe anul 2018

proiect aprobare hcl privind Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018

2018-02-15

Hotararea nr.10 pentru aprobarea demolarii constructii scoala veche si toalete camin

Hotararea nr.5 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2018

Hotararea nr.6 pentru aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Albesti

Hotararea nr.7 pentru aprobarea volumului de masa lemnoasa propus pentru recoltare in anul 2018

Hotararea nr.8 pentru aprobarea mentinerii retelei scolare a Comunei Albesti pe anul 2018-2019

Hotararea nr.9 pentru aprobarea taxei pentru divort administrativ si Regulamentul

2018-02-09

Convocare sedinta ordinara CL 15.02.2018

proiect aprobare hcl buget anul 2018

proiect aprobare hcl demolare scoala veche si toalete- proiect HCL, referate.

proiect aprobare hcl demolare scoala veche si toalete-expertiza tehnica 1

proiect aprobare hcl demolare scoala veche si toalete-expertiza tehnica 2

proiect aprobare hcl mentinere retea scolara Albesti

proiect hcl aprobare masa lemnoasa 2018

proiect hcl aprobare taxa divort 2018 si regulament

proiect hcl inventar 2017

2018-01-18

Hotararea nr. 2

Hotararea nr. 3

Hotararea nr. 4

2018-01-12

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

2018-01-08

Hotararea nr.1

2017

2017-12-28

Hotararea nr.48

Hotararea nr.49

Hotararea nr.50

Hotararea nr.51

Hotararea nr.52

Hotararea nr.53

Hotararea nr.54

2017-11-28

Hotararea nr. 44

Hotararea nr. 45

Hotararea nr. 46

Hotararea nr.47

2017-10-24

Hotararea nr. 39

Hotararea nr. 40

Hotararea nr. 41

Hotararea nr. 42

Hotararea nr. 43

2017-09-15

Hotararea nr. 35

Hotararea nr. 36

Hotararea nr. 37

Hotararea nr. 38

2017-08-25

Hotararea nr. 32

Hotararea nr. 33

Hotararea nr. 34

2017-07-13

Hotararea nr. 31

2017-07-03

Hotararea nr. 29

Hotararea nr. 30

2017-06-29

Hotararea nr. 25

Hotararea nr. 26

Hotararea nr. 27

Hotararea nr. 28

2017-05-31

Hotararea nr.23

Hotararea nr.24

2017-05-26

Hotararea nr.16

Hotararea nr.17

Hotararea nr.18

Hotararea nr.19

Hotararea nr.20

Hotararea nr.21

Hotararea nr.22

2017-03-30

Hotararea nr.15

2017-03-23

Hotararea nr.11

Hotararea nr.12

Hotararea nr.13

Hotararea nr.14

2017-03-13

Hotararea nr.07

Hotararea nr.08

Hotararea nr.09

Hotararea nr.10

www.comunaalbesti.ro / Hotarari CL
Contact
albesti@cjmures.ro
0265.778.001
dev by StaHo